V USA poprvé instalovali do lidského mozku implantát, který řídí chování člověka.

Dvě skupiny neurobiologů z Kalifornské univerzity v San-Diegu a Massachusettské nemocnice pod jednotným vedením Správy perspektivních výzkumných projektů Ministerstva obrany USA (DARPA) poprvé implantovali do lidského mozku implantát generující elektromagnetické vlny a řídící tak chování a pocity.

Je to první neuro-implantát se zpětnou vazbou, který se podařilo instalovat do mozku živého člověka. Píše časopis  Nature.

Zařízení čte elektromagnetické pole mozku, vytváří vzory charakteristické pro různé fyzické stavy a vytváří tak vlastní elektromagnetické oscilace takovým způsobem, aby výsledná vnitřní elektromagnetická aktivita mozku a implantát vytvářely oscilace se specifikovanými charakteristikami.

Předpokládá se, že zařízení je možné využít k terapii nervových poruch, jako je deprese a posttraumatické poruchy. Zařízení už bylo vyzkoušeno na šesti dobrovolnících.

31.12.2018