Slovy 3 funkční tanky 3 prapory… 4 tisíce bojeschopných mužů…
Video má sice špatný zvuk , ale obsah  zajímavý…