Dowload PDF pravidla MMA

Název​​soutěže MMAA Aréna Cup
Formát​​ soutěže

Seriál mistrovství ČR, který probíhá cca 1x za 4-6 týdnů v dopředu ohlášeném městě
po České republice.

Bojovníci sbírají body(výhra 10bodů, remíza 5bodů, porážka
1bod) do tabulky ve váhové kategorii, do které se přes online formulář přihlásí.
Jednotlivec může tedy být evidován ve více váhových kategoriích(body se evidují
ve více váhových kategoriích, pokud není stanoveno jinak).

Systém​​ nasazování ​​fightcard

Fightcard se skládá ze dvou částí. Předzápasy a hlavní zápasy.

V předzápasech budou bojovníci, kteří začínají, tedy s 0-5MMA zápasů (vyjímka potvrzuje pravidlo).
Zde jsou seřazeni dle váhových kategorií.

V hlavní kartě budou zápasy řazeny dle zkušeností daných bojovníků, nikoliv dle váhových kategorií.

Pravidla​​ soutěže ​​muži​​ a ​​ženy

Amatérská pravidla MMA dle IMMAF(International Mix Martial Arts Federation)
3×3 minuty v plné amatérské výbavě
Junioři 3x2minuty v plné amatérské výbavě + helma. Zakázané techniky, viz
poučení rozhodčího.
Pořadatel
Dopředu oznámený klub, či MMAA. Více informací na Fb MMAA, či webu MMAA

Příhlášení

Probíhá formou online formuláře, kde je nutno vyplnit všechny kolonky. Bez tohoto
je účast neplatná. Nutno vyplnit věk, zápasové zkušenosti a to nejen z MMA,
kolonku jiné sdělení(např. možnost zápasit ve více váhových kategoriích, či nějaký
handicap, vše, co by měl matchmaker vědět dopředu) Formulář, kde nebude
uveden kontakt na váš klub, trenéra, je považován za neplatný. Po obdržení
formuláře je kontaktován trenér stran potvrzení vaší účasti a dořešení detailů
vašeho startu.
Formulář je taktéž neplatný, pokud nemáte lékařské potvrzení, že můžete zápasit
v MMA.
Kdo​​může​​na​​MMAA​​Aréna​​Cup​​zápasit
Zápasit může kdokoliv, kdo má amatérský status – tedy je bez záznamu na portálu
sherdog(profi zápasy na 3x5min). Pro seniorskou kategorii od 18let výše, pro juniory  od 15let do 18let – pokud nedojde k domluvě – řeší se individuálně. Zápasit může i občan jiné národnosti, bohužel nemá nárok na možnost reprezentovat v mezinárodních turnajích IMMAF(striktní pravidla IMMAF – reprezentovat může pouze občan ČR). Zápasit může i ten, kdo má na portálu sherdog profesionální zápas, respektive jeho zápas dle amatérských pravidel byl uveden na sherdog.
Pokud je takový jedinec schopen doložit, že se tak stalo nedopatřením, je pro nás
amatér a může na MMAA Aréna Cup zápasit. Pro bojovníky, kteří mají profesionální zápas a chtějí si pouze u nás zazápasit podle amatérských pravidel, jsme schopni dojednat soupeře(též s profesionálním zápasem), nicméně priorita jsou amatéři, jejichž zápasy se počítají do seriálu MČR.

Povinnosti​​ účastníka​​ MMAA​​ Aréna​​ Cup

Vyplnit včas online formulář – přihlášku. Bez ní není možno bojovníka evidovat.
Tato přihláška bude zveřejněna nejpozději v týdnu po posledním ligovém kole.

Ve chvíli, kdy se přihlásíte a došlo by k vašemu odhlášení z jakéhokoliv důvodu,
požadujeme od vašeho trenéra písemné, či telefonické vysvětlení(chceme pracovat pouze s tím, kdo to s MMA myslí vážně)

Uzávěrka přihlášek je týden před turnajem.

V následujících dvou dnech bude oznámena fightcard, která je již konečná.

Pokud by došlo po oznámení fightcard k odhlášení bojovníka, požadujeme nejen
vysvětlení situace(písemně a telefonicky, či osobně) a dále omluvu vašemu
soupeři(cílem není znepříjemňovat někomu život, ale budovat úctu a respekt
k vašemu soupeři). Bojovník se dostaví na předem stanovou lékařskou prohlídku,
kontrolu váhy(pokud převáží, bude toto řešeno individuálně i s trenérem soupeře)
Může zde dojít i k penalizaci, stržení bodů v případě výhry – opět bude řešeno
individuálně. Pokud příhlášený bojovník nebude mít soupeře(což není jeho chyba,
nebo se mu soupeř zraní, aby získal body(5bodů)do tabulky za svoji účast, musí
absolvovat oficiální vážení a lékařskou prohlídku.
Souběžně s prohlídkou obdrží bojovník od hlavního rozhodčího tyto formuláře
k podpisu:
Revers, pokud se jedná o juniora(ten dodá souhlas rodičů), dále pravidla soutěže.
Bojovník, který se přihlásí na libovolný turnaj MMAA, by neměl před tímto turnajem
absolvovat jiný MMA zápas, který by ohrozil jeho účast na MMAA Aréna Cup. Pokud
by k tomu mělo dojít, budeme od bojovníka požadovat informace o tomto
stavu(nebudeme jej „zatím“ nasazovat na fightcard)

 

Finále

Do finálových bojů může postoupit pouze ten bojovník, který absolvuje minimálně
5 turnajů MMAA Aréna Cup z celkového počtu(pro sezónu 2017/18 – 9 turnajů).
Výjimkou může být reprezentant, který se zúčastnil místo ligy MMAA
mezinárodních turnajů IMMAF, či bojovník, který se dle dohody s MMAA zúčastnil
jiného turnaje.
Pokud bojovník postoupí do finále, má povinnost do 48hodin od posledního ligového kola oznámit, zda bude startovat na finále MČR MMAA. Pokud se tak nestane, bude osloven další v pořadí tabulky dané váhové kategorie.
Od potvrzení účasti na finále MČR MMAA Aréna Cup se nesmí bojovník zúčastnit
jiného zápasu v bojových sportech. Pokud toto pravidlo bojovník poruší, bude jeho místo ve finále postoupeno dalšímu v pořadí tabulky dané váhové kategorie.

 

Sporné situace ​​přímo​​ při ​​turnaji

Pokud bojovník nedodá lékařskou zprávu (jejíž vlastnictví stvrdil v online formuláři), bude toto bráno jako hrubé porušení pravidel a bojovník bude z turnaje vyloučen.
Jeho soupeř získá body jako za výhru.
Pokud bojovník převáží, a to i opětovně, bude pouze na soupeři a jeho týmu, zda
zápas přijmou. V případě výhry proviněnného bojovníka dojde však k rovnosti bodů jako za remízu. Tedy shodně oba bojovníci 5bodů. Pokud soupeř a jeho tým
rozhodnou, že do zápasu nenastoupí, bude toto posuzováno jako prohra
proviněnného bojovníka i dle stanového bodového ohodnocení.

K oktagonu může pouze trenér a asistent a to pouze na místo, které je jim
vymezeno, taktéž v době pauzi může do oktagonu pouze tato dvojice. Pokud se
nebude rozhodčímu zdá stav, v jakém je kdokoliv, kdo vstupuje do oktagonu, může jej vyloučit (např. opilost,vulgárnosti, aj.).
V průběhu zápasu jsou všichni aktéři(tedy bojovníci, rozhodčí, trenéři) povinni
chovat se v duchu fair play. To znamená, bojovat dle pravidel IMMAF, chovat se
neurážlivě, bez posměšků, to jak k soupeři, rozhodčím, ale i divákům.
Pokud dojde k jakémukoliv prohřešku proti výše zmíněnému, může rozhodčí
nejprve napomenout aktéry, poté i penalizovat, či vyloučit.
Podání protestu je možno do 24hodin od konce turnaje a to hlavnímu rozhodčímu
písemnou formou a zaslání 500kč ve prospěch účtu MMAA – viz web mmaa.cz . Po
obdržení částky bude tento protest projednán(pokud bude video záznam daného
zápasu k dispozici). Do týdne od podání protestu bude oznámen verdikt. Písemný
protest musí obsahovat podrobný popis sporné situace.

Vybavení ​​bojovníka ​​MMA

Amatérské rukavice a holeně(pokud bojovník nemá, budou mu na místě půjčeny –
musí napsat info v kolonce jiná sdělení), dále MMA trenky.

Možno využít rashguard.
Chránič na zuby, suspenzor.

Ženy chránič na prsa, junioři helmu.